Läs inviso guider här:
https://wiki.inviso.se/index.php?title=E-postguider

Inställningar för ditt nya e-postkonto.

Användarnamn: Din e-postadress ex: xxx@mbox.se.

Lösenord: det du valde när du skapade kontot.

Server för inkommande e-post (IMAP): mail1.mbox.se.
Aktivera StartTLS på port 143, eller SSL på port 993.

Server för utgående e-post (SMTP): mail1.mbox.se.
Aktivera StartTLS på port 587, eller SSL på 465.